Małe urządzenia elektryczne

Małe urządzenia elektryczne można utylizować bez dodatkowych opłat w centrach recyklingu oraz w ogólnodostępnych czerwonych pojemnikach na terenie miasta.

Co to obejmuje?

  • Małe urządzenia elektryczne to urządzenia, których najdłuższa krawędź ma długość do 50 centymetrów (mniej niż 50 centymetrów).
  • Kable (przedłużacze)

Uwaga:

  • Baterie i akumulatory, które nie są na stałe zainstalowane w urządzeniu, należy wyjąć przed utylizacją! Nie tylko zmniejsza to ryzyko pożaru, ale jest również wymagane przez prawo. Można je zwrócić do wszystkich sklepów, które sprzedają baterie i akumulatorki lub oddać do naszych centrów recyklingu.