Polityka prywatności

I. Nazwiska i adresy osób odpowiedzialnych

bonnorange AöR Lievelingsweg 110 53119 Bonn www.bonnorange.de Telefon: 0228 555 27 20 Faks: 0228 555 272 56 95 E-mail: kundenservice(at)bonnorange.de

jest podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych.

II. kontakt z inspektorem ochrony danych

bonnorange AöR Lievelingsweg 110 53119 Bonn Telefon: 0228 555 27 20 E-mail: datenschutz(at)bonnorange.de

III Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, naszych treści i usług. Z zasady gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie za ich zgodą. Wyjątek od tej zasady dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa lub gdy uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych. 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika co do zasady z:

 • Art. 6 (1) lit. a DSGVO w przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w przypadku przetwarzania, które służy realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Obejmuje to operacje przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO dla operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO, jeśli z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej przetwarzanie danych osobowych jest konieczne.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do tego pierwszego interesu.

3 Usuwanie danych i okres przechowywania Dane osobowe użytkowników będą usuwane lub blokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Przechowywanie danych wykraczające poza ten zakres może mieć miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres ich przechowywania przewidziany w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Korzystanie z naszej strony internetowej, informacje ogólne

Opis i zakres przetwarzania danych Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika. Gromadzone są następujące informacje:

 1. Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji.
 2. System operacyjny użytkownika
 3. Dostawca usług internetowych użytkownika
 4. Data i godzina dostępu
 5. Witryny, z których system użytkownika wchodzi na naszą witrynę
 6. Witryny internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny.

Opisane dane - z wyjątkiem adresu IP użytkownika lub innych danych umożliwiających przyporządkowanie danych do użytkownika - są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez nasz system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji. Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Gromadzenie ich danych osobowych w celu udostępnienia naszej strony internetowej jest absolutnie niezbędne do jej funkcjonowania. Dlatego użytkownicy nie mają możliwości wyrażenia sprzeciwu. Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli dane użytkownika są gromadzone w celu zapewnienia działania witryny, zostaną one usunięte po zakończeniu sesji.

Zintegrowaliśmy w naszej witrynie filmy wideo, które są technicznie udostępniane przez serwis YouTube. YouTube jest usługą firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze warunki korzystania z witryny, wybraliśmy opcję pozwalającą na największą oszczędność danych.

Aby zintegrować filmy z YouTube, korzystamy z tak zwanego "rozszerzonego trybu ochrony danych" dostawcy. Oznacza to, że nie są ustawiane żadne pliki cookie do analizowania zachowań użytkowników i nie są gromadzone żadne dane dotyczące aktywności użytkowników w celu personalizacji odtwarzania filmów, ale informacje są przekazywane do YouTube. Jeśli użytkownik kliknie lub stuknie w osadzony film wideo, może to uruchomić dalsze operacje przetwarzania danych, nad którymi bonnorange nie ma już żadnej kontroli. Jeśli użytkownik zostanie przekierowany do innej witryny lub aplikacji, mogą być tam gromadzone i analizowane dane dotyczące jego zachowania. Odpowiedzialnym za ochronę danych jest wówczas odpowiedni dostawca, zgodnie z jego własnymi wytycznymi i warunkami użytkowania. Jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może przyporządkować Twoje zachowanie podczas surfowania do Ciebie osobiście. Jeśli chcesz zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu przez YouTube Twoich danych oraz Twojego zachowania na naszej stronie internetowej, musisz wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony i usunąć wszystkie pliki cookie umieszczone przez YouTube. Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube można znaleźć w warunkach korzystania z serwisu(https://youtube.com/t/terms) oraz w informacjach o ochronie danych osobowych Google(https://policies.google.com/privacy).

V. Ogólne informacje o używaniu plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Podczas odwiedzania witryny internetowej w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkowników. Niektóre elementy naszej witryny wymagają, aby przeglądarka mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Celem stosowania niezbędnych technicznie plików cookie jest ułatwienie korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego do naszej witryny. Jako użytkownik masz zatem kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć przesyłanie plików cookie, dokonując zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Można tam również usunąć zapisane pliki cookie. Należy pamiętać, że dezaktywacja plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej witryny.

Wykorzystanie plików cookie (bardziej szczegółowo)

Pliki cookie to pliki tekstowe, które zawierają dane z odwiedzanych witryn lub domen i są przechowywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku w trakcie lub po zakończeniu wizyty w ofercie internetowej. Przechowywane informacje mogą obejmować na przykład ustawienia językowe na stronie internetowej, status logowania, koszyk zakupów lub miejsce oglądania filmu. Termin "plik cookie" obejmuje również inne technologie, które pełnią te same funkcje co pliki cookie (np. gdy dane użytkowników są przechowywane za pomocą pseudonimowych identyfikatorów internetowych, zwanych również "identyfikatorami użytkownika"). Wyróżnia się następujące typy plików cookie i ich funkcje:

 

 • Tymczasowe pliki cookie (także: pliki cookie sesji):Tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika serwisu internetowego i zamknięciu przeglądarki.
 • Trwałe pliki cookie: trwałepliki cookie są przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład można zapisać stan logowania lub wyświetlić preferowaną zawartość bezpośrednio przy ponownym wejściu na stronę internetową. W takim pliku cookie mogą być również zapisywane zainteresowania użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych.
 • Pliki cookie stron trzecich:Pliki cookie stron trzecich są tworzone przez nas.
 • Pliki cookie strontrzecich (także: pliki cookie stron trzecich):Pliki cookie stron trzecich są wykorzystywane głównie przez reklamodawców (tzw. strony trzecie) do przetwarzania informacji o użytkownikach.
 • Niezbędne (także: niezbędne lub absolutnie konieczne) pliki cookie:Pliki cookie mogą być z jednej strony absolutnie niezbędne do działania strony internetowej (np. do przechowywania loginów lub innych danych wprowadzonych przez użytkownika lub ze względów bezpieczeństwa).
 • Statystyczne, marketingowe i personalizacyjne pliki cookie:Ponadto pliki cookie są zazwyczaj wykorzystywane w kontekście pomiaru zasięgu oraz w przypadku zapisywania w profilu użytkownika zainteresowań użytkowników lub zachowań specyficznych dla danego użytkownika (np. przeglądanie określonych treści, korzystanie z funkcji itp. Takie profile są wykorzystywane na przykład do pokazywania użytkownikom treści odpowiadających ich potencjalnym zainteresowaniom. Procedurę tę określa się również mianem "trackingu", czyli śledzenia potencjalnych zainteresowań użytkowników. O ile używamy plików cookie lub technologii śledzenia, poinformujemy Cię o tym osobno w naszym oświadczeniu o ochronie danych lub w kontekście uzyskiwania zgody.

 

NazwaDescr.Okres przechowywaniaDostawca
Grupa: Niezbędne

Te techniczne pliki cookie są niezbędne dla podstawowych funkcji witryny

.
PHPSESSID

Przechowuje dane, takie jak wybór języka lub wartości formularzy.

Sesjawww.bonnorange.de
Grupa: Statystyka

Statystyka strony internetowej (tylko jeśli zostanie zaakceptowana

)
_gat

Używane przez Google Analytics w celu zmniejszenia liczby żądań.

Sesjagoogle.com
_ga

Rejestruje unikalny identyfikator. Służy to do rozróżniania użytkowników.

14 miesięcygoogle.com
_gid

Rejestruje unikalny identyfikator. Służy to do rozróżniania użytkowników.

24 godzinygoogle.com

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Podstawa prawna, na której przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy poprosimy ich o zgodę. Jeśli tak jest i użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie, podstawą prawną przetwarzania danych jest jego deklarowana zgoda. W pozostałych przypadkach dane przetwarzane za pomocą plików cookie są przetwarzane w oparciu o nasze uzasadnione interesy (np. w zakresie obsługi biznesowej naszej oferty online i jej udoskonalania) lub jeśli wykorzystanie plików cookie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Informacje ogólne o cofnięciu zgody i sprzeciwie (opt-out): W zależności od tego, czy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody czy zezwolenia prawnego, użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych za pomocą technologii plików cookie (zwanych łącznie "opt-out"). Użytkownik może początkowo zgłosić swój sprzeciw za pomocą ustawień swojej przeglądarki, np. poprzez wyłączenie obsługi plików cookie (co może również ograniczyć funkcjonalność naszej oferty online). Sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można również zgłosić za pomocą różnych usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, na stronach internetowychhttps://optout.aboutads.info i https://www.youronlinechoices.com/. Ponadto użytkownik może uzyskać dalsze instrukcje dotyczące sposobu zgłaszania sprzeciwu w kontekście informacji o dostawcach usług i stosowanych plikach cookie. Przetwarzanie danych z plików cookie na podstawie zgody: Przed przetworzeniem lub zleceniem przetworzenia danych w związku z wykorzystaniem plików cookie prosimy użytkowników o wyrażenie zgody, którą można w każdej chwili odwołać. Przed wyrażeniem zgody pliki cookie są wykorzystywane tylko wtedy, gdy są niezbędne do działania naszej oferty internetowej. Ich wykorzystanie wynika z naszego zainteresowania oraz zainteresowania użytkowników oczekiwaną funkcjonalnością naszej oferty internetowej.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownik (np. osoba odwiedzająca stronę internetową, użytkownik usług online).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO), uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystywane usługi i ich dostawcy:

Google Analytics: Marketing internetowy i analityka internetowa; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https: //marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; polityka prywatności: https: //policies.google.com/privacy; opt-out: wtyczka opt-out: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, ustawienia wyświetlania reklam: https: //adssettings.google.com/authenticated. Jeśli chodzi o korzystanie z Google Analytics, zawarliśmy umowę z Google Ireland Limited, firmą, która ze względu na swoją siedzibę w Irlandii w pełni podlega europejskim przepisom o ochronie danych. Nie można jednak wykluczyć dostępu do danych użytkownika lub ich przetwarzania w krajach trzecich spoza UE (np. w USA), w których nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku takiego przekazywania danych przez państwa trzecie, Google Ireland włączyło do swoich warunków użytkowania tzw. standardowe umowy UE o ochronie danych, do których można uzyskać dostęp pod następującym linkiem: https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/ i które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych poza UE.

VI. Twoje prawa / prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych, jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa: 1 . Prawo dostępu Masz prawo do uzyskania od nas, jako administratora danych, informacji o tym, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie. Ponadto można poprosić o informacje na temat następujących kwestii:

 • Cel przetwarzania danych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe dotyczące użytkownika;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji na ten temat, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • istnieniu prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 DSGVO w związku z przekazaniem danych.

Możesz dochodzić swojego prawa do informacji pod adresem: datenschutz(at)bonnorange.de.

2 Prawo do sprostowania Jeśli dane osobowe przetwarzane przez nas i dotyczące użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownik ma prawo do ich sprostowania i/lub uzupełnienia. Korekta zostanie dokonana bezzwłocznie. 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych można skorzystać w następujących przypadkach:

 • dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawia się usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te - oprócz przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z zasadami określonymi powyżej, użytkownik zostanie o tym poinformowany przez nas przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo do usunięcia danych

W przypadku zaistnienia przesłanek wymienionych poniżej, użytkownik może zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych. Tereny te to:

 • Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
 • Przetwarzanie danych jest chronione na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, a użytkownik odwołuje swoją zgodę. Kolejnym warunkiem jest brak innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych (art. 21 (1) DSGVO) i nie istnieją nadrzędne, uzasadnione podstawy do przetwarzania danych. Inną możliwością jest wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO.
 • Przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika jest niezgodne z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 GDPR.

Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe dotyczące Państwa i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 GDPR, podejmiemy rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji. Pragniemy zaznaczyć, że prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, o ile przetwarzanie danych jest konieczne

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 DSGVO;
 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku skorzystania z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jesteśmy zobowiązani dopoinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Ponadto użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach. 6 Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z GDPR, użytkownik ma również prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały nam udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, mają Państwo prawo do przekazania tych danych administratorowi lub innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO oraz
 • przetwarzanie danych odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Wreszcie, korzystając z prawa do przenoszenia danych, użytkownik ma prawo żądać, by dotyczące go dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez administratora jednemu lub innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne i nie wpływa negatywnie na wolności i prawa innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoją deklarację zgody, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zwracamy uwagę, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. 8. Prawo do sprzeciwu Ponadto, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO. Prawo do sprzeciwu dotyczy także profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby reklamy, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów. Użytkownik ma również możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego (niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE), skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nadal masz prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa. Wyjątek od tej zasady istnieje jednak, gdy decyzja jest

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a administratorem danych,
 2. zezwala na to ustawodawstwo Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, a ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów, lub
 3. odbywa się za wyraźną zgodą użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 3, administrator podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika. Obejmuje to co najmniej prawo do interwencji osoby ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji. Decyzja, o której mowa w punktach (1) - (3), nie może być oparta na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika. 10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza GDPR, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za bonnorange AöR jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenii Północnej-Westfalii.

VII. przypomnienie o terminach zbiórek

Na naszej stronie internetowej można zamówić bezpłatne przypomnienie o terminach zbiórki odpadów, dzięki któremu na jeden lub dwa dni przed datą zbiórki przypomnimy Ci e-mailem o danym rodzaju odpadów na Twojej ulicy, w zależności od Twojego wyboru, a także poinformujemy Cię o ewentualnych zmianach terminów. Usługę tę można również wykonać, rejestrując się i korzystając z naszej aplikacji do planowania gospodarki odpadami. Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym zostaną nam przekazane. Na podstawie zgody uzyskanej od Ciebie podczas procesu rejestracji gromadzimy następujące dane: ulica, numer domu, końcówka numeru domu, adres e-mail, adres IP komputera wywołującego połączenie, data i godzina rejestracji. Twoje dane nie będą przekazywane dalej w związku z przetwarzaniem danych w celu wysłania przypomnienia. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania przypomnienia. Aby uaktualnić adresy e-mail subskrybentów wiadomości e-mail z przypomnieniem, raz w roku otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Nadawcą wiadomości e-mail jest noreply(at)bonnorange.info. List ma następującą treść: "Szanowni Państwo, proszę potwierdzić subskrypcję na Musterstraße 1, 53111 Bonn, aby nadal otrzymywać przypomnienia o terminach odbioru odpadów. W tym celu należy kliknąć na poniższe łącze: (Uwaga: tutaj znajduje się łącze dostosowane do potrzeb użytkownika). Jeśli nie potwierdzisz tego w ciągu 2 tygodni, Twoja subskrypcja zostanie automatycznie anulowana. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Zbieranie adresu e-mail użytkownika służy do wysyłania wiadomości z przypomnieniem. Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W związku z tym adres e-mail użytkownika będzie przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja biuletynu. Subskrypcja wiadomości e-mail z przypomnieniem o odbiorze odpadów może być w każdej chwili zakończona przez użytkownika poprzez cofnięcie zgody. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link lub można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres .

Pragniemy również zaznaczyć, że w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi na podstawie art. 21 DSGVO. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania danych dla celów reklamy bezpośredniej."

VIII. kontakt elektroniczny

W przypadku kontaktu z nami na naszej stronie głównej dostępne są dwa formularze kontaktowe, za pomocą których można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. W przypadku formularza kontaktowego "Porady dotyczące odpadów" obowiązkowo gromadzone są następujące dane: Imię i nazwisko, adres e-mail. Ponadto dobrowolnie gromadzone są dane dotyczące numeru telefonu, ulicy, numeru domu, kodu pocztowego i miejscowości. Następujące dane są gromadzone dla formularza kontaktowego "Zgłoszenie do serwisu sprzątania miasta": Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość. W momencie wysyłania komunikatu zapisywane są również następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina kontaktu

Ponadto można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail zostaną zachowane. W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim; będą one wykorzystywane wyłącznie do obsługi komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W tym kontekście przetwarzanie danych osobowych służy wyłącznie do obsługi kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Jeżeli w trakcie procesu wysyłania danych przetwarzane są dalsze dane osobowe, są one wykorzystywane wyłącznie w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana kwestia została definitywnie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili można również zgłosić sprzeciw wobec przechowywania danych osobowych, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Swoje odwołanie i/lub sprzeciw można przesłać na adres: . W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną usunięte.

IX. Usługi online

Na naszej stronie głównej udostępniamy różne usługi internetowe, aby ułatwić użytkownikom składanie zamówień i kontakt z nami. Są to następujące pojedyncze usługi, w ramach których gromadzone i przekazywane są nam wymienione poniżej dane osobowe:

 1. Zgłaszanie uszkodzonych lub brakujących szarych, zielonych i niebieskich pojemników: Imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, faks, adres e-mail, ulica, numer domu, osobista wiadomość.
 2. Zamawianie, zmiana i rezygnacja z pojemników na odpady szare, zielone i niebieskie: właściciel, imię, nazwisko, firma, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, telefon, adres e-mail, data zgłoszenia, numer kartoteki, liczba mieszkańców.
 3. Wniosek o obniżenie opłaty za kompostowanie we własnym zakresie: Właściciel, tytuł, nazwisko, firma, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, telefon, adres e-mail, data złożenia wniosku, dane nieruchomości, której dotyczy wniosek, numer akt.
 4. Wniosek o 50% zniżkę w opłacie, jeśli na posesji mieszka tylko jedna osoba i jest tam 40-litrowy pojemnik na odpady resztkowe: Właściciel, tytuł, imię i nazwisko, firma, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, telefon, adres e-mail, data złożenia wniosku, dane nieruchomości, której dotyczy wniosek oraz numer referencyjny.
 5. Odpady wielkogabarytowe: właściciel, imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, telefon, adres e-mail, data zgłoszenia, numer akt oraz, jeśli dotyczy, inny adres miejsca zbiórki.
 6. Zlecenie odbioru odholowanych przedmiotów: właściciel*własności, tytuł prawny, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data zgłoszenia, szczegóły dotyczące danej nieruchomości, numer akt, ewentualny inny adres do powiadomienia o opłatach.
 7. Zbiór dużych urządzeń elektrycznych: Imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, firma, e-mail, numer telefonu, szczegóły dotyczące adresu odbioru.
 8. Warunki dostawy dużych urządzeń elektrycznych przez sprzedawców: Imię i nazwisko, tytuł, adres osoby dokonującej doręczenia, liczba mieszkańców, numer akt.
 9. Picobello/ rejestracja akcji zbierania odpadów: imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail.

W momencie wysyłania komunikatu zapisywane są również następujące dane:

 1. Adres IP użytkownika
 2. Data i godzina rejestracji

Ponadto istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail oraz składania wniosków. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail zostaną zachowane. W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim; będą one wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania wniosków. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli wniosek ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W tym kontekście przetwarzanie danych osobowych służy wyłącznie do rozpatrywania wniosków użytkowników. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Dane osobowe wymagane do wypełnienia wniosku będą przez nas przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania zleconych usług. Jeżeli w trakcie procesu przesyłania danych przetwarzane są dalsze dane osobowe, są one wykorzystywane wyłącznie w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, można również w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku przetwarzanie wniosków nie może być kontynuowane. Swoje odwołanie i/lub sprzeciw można przesłać na adres: .

W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną usunięte.