Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG: bonnorange AöR Lievelingsweg 110 53119 Bonn Reprezentowana przez: bonnorange jest instytucją prawa publicznego (AöR). Reprezentuje ją Sven Sadewasser.

Kontakt:

Telefon: 0228 - 555 27 20 Faks: 0228 - 555 272 56 95 E-mail: Podatek od wartości dodanej: Numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej zgodnie z §27a ustawy o podatku od wartości dodanej: USt-ID DE286062125 Odpowiedzialny za treść: Pan Sven Sadewasser bonnorange AöR Lievelingsweg 110 53119 Bonn E-mail:

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów on-line (OS):ec.europa.eu/consumers/odr Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższym nadruku. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

Odpowiedzialność za zawartość

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, o których mowa w § 7 ust. 1 TMG. Jednak zgodnie z §§ 8-10 TMG, jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. bonnorange AöR dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były poprawne, kompletne i aktualne. Nie można jednak wykluczyć błędów i niejasności.

Dlatego bonnorange AöR nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność, jakość i stałą dostępność udostępnianych informacji, ani za brak innych błędów technicznych. bonnorange AöR nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem dostarczonych informacji lub danych lub wykorzystaniem błędnych i/lub niekompletnych informacji lub danych, chyba że bonnorange AöR ponosi winę za umyślne lub rażące zaniedbanie. Wyłączenie to nie ma zastosowania do szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.

Części stron lub cała publikacja wraz ze wszystkimi ofertami i informacjami mogą zostać rozszerzone, zmienione, częściowo lub całkowicie usunięte przez bonnorange AöR bez osobnej zapowiedzi.

Nie ma to wpływu na obowiązek usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiedziano się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza witryna może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiadają zawsze odpowiedni dostawcy lub operatorzy tych stron. Strony, do których prowadzą łącza, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania łącza. W momencie umieszczania linków nie można było zidentyfikować nielegalnych treści. Jednak stałe monitorowanie zawartości stron, do których prowadzą odnośniki, nie jest uzasadnione bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez nas na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody właściwego wydawcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zamieszczone na tej stronie nie zostały stworzone przez nas, przestrzegamy praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Mapa online miasta federalnego Bonn składa się z danych podstawowych pochodzących z różnych źródeł i objętych różnymi warunkami licencji. Na obszarze miasta Bonn są to Stadtplanwerk 3.0 Urzędu Gospodarki Gruntami i Geoinformacji (licencja CC0), budynki katastru nieruchomości (licencja danych Germany Attribution 2.0, dostawca: miasto federalne Bonn, Urząd Gospodarki Gruntami i Geoinformacji, 2018), a na obszarze poza obszarem miasta Bonn - dane OpenStreetMap (ODbL). Obrazy map są publikowane i udostępniane do dalszego wykorzystania na licencji "Creative Commons Uznanie autorstwa - Udostępnianie na tych samych warunkach" z podaniem wszystkich elementów. Należy podać źródło: Bundesstadt Bonn, Amt für Bodenmanagement und Geoinformation (CC-by-sa 4.0) Wykorzystanie ortofotomap (map lotniczych) Właścicielem praw autorskich jest Bundesstadt Bonn we współpracy z Bezirksregierung Köln, Abteilung 7 - Geobasis NRW - oraz Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation (LVermGeo) Rheinland-Pfalz dla obszarów Nadrenii-Palatynatu. Źródło, na które należy się powołać, to: Land NRW (2017)/Bundesstadt Bonn, Amt für Bodenmanagement und Geoinformation, dl-en/by-2-0 GeoBasis-DE/LVermGeoRP2018, dl-en/by-2-0,www.lvermgeo.rlp.de

Prawa do wizerunku

Strona zdjęciowa: Michael Sondermann / Bundesstadt Bonn

Zdjęcia na podstronie prasowej (archiwum zdjęć): Jörn Wolter / wolterfoto.de

Zdjęcia wykorzystane na licencji Shutterstock.com