Urządzenia elektryczne

Od 15 sierpnia 2018 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące zbiórki urządzeń elektrycznych wynikające z ustawy o wprowadzaniu do obrotu, zwrocie i przyjaznej dla środowiska utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ElektroG). Od tej daty do e-odpadów zaliczane będą również meble, takie jak biurka z regulacją elektryczną, inteligentne tekstylia, np. buty z funkcją migania, oraz szafki z wbudowanym oświetleniem. Ponadto nadal należy rozróżniać baterie i akumulatory, które w miarę możliwości należy usuwać z urządzeń. Zasadniczo rozróżnienie między dużymi i małymi urządzeniami elektrycznymi jest ważne dla prawidłowej utylizacji.

Małe urządzenia elektryczne:

  • Małe urządzenia elektryczne lub kable można oddać do utylizacji bez dodatkowych opłat w centrach recyklingu oraz w ogólnodostępnych Czerwonych Koszach na terenie miasta.
  • Należy dopilnować, aby do pojemników wrzucane były urządzenia bez baterii lub akumulatorów. Nie tylko zmniejsza to ryzyko pożaru, ale jest również wymagane przez prawo. Można je zwrócić do wszystkich sklepów, które sprzedają baterie i akumulatorki lub oddać do naszych centrów recyklingu.

Wielkogabarytowe urządzenia elektryczne